dHeulebeek
modelappartement steeds te bezoeken na afspraak

Residentie d'Heulebeek

Na het kerstverlof werd gestart met werken voor 30 woongelegenheden op de voormalige Lecot Site in het centrum van Heule. Er wordt tevens 365 m² handelsruimte voorzien. Op deze plaats begon loodgieter Charles Lecot in 1900 een ijzerwarenwinkeltje samen met zijn vrouw. Het is van hieruit dat het bekende Heulse familiebedrijf Lecot verder uitgroeide. Sinds een vijftal jaar stond het pand leeg.

De site wordt ontwikkeld door de familie Potteau van de PPG Groep en het ontwerp is van de hand van architect Piet Goddeeris van Bureau Goddeeris.

Aan de kant van de Pastoriestraat en langsheen de Heulebeek worden twee strakke, moderne bouwvolumes voorzien die sterk inspelen op de omgeving. Een hedendaags gebouw achter de kerkhofmuur langsheen de Heulebeek, ingebed in een mooie groene omgeving, zal terug levendigheid brengen rond de kerk.

Deze reconversie maakt deel uit van een masterplan dat de ruimte tussen het park van Heule, het Lagaeplein, de Sint-Eutropiuskerk en de Heulebeek ordent voor de komende decennia. Het bouwproject verbindt de aanwezige groenstructuren van het park van Heule met de toekomstige groene ruimte die het Lagaeplan kan worden.


Residentie d'Heulebeek ◊ Pastoriestraat 8/10 ◊ 8501 Heule